Retouneren van artikelen

U kunt de artikelen die u bij ons gekocht heeft, tegen bepaalde voorwaarden retourneren. Voor alle artikelen geldt dat deze in oorspronkelijke en onbeschadigde staat moeten zijn. Stuur het artikel binnen 14 werkdagen terug, vergezeld van de originele factuur/pakbon. Vul alstublieft op de achterzijde van de factuur/pakbon de reden van retour in en de bank- of girorekening waar het aankoopbedrag op moet worden teruggestort. Het bedrag van de geretourneerde artikelen zal worden teruggestort, de kosten voor verzending en retourzending zijn voor uw rekening. Ook de kosten voor het aanschaffen van een garantiebewijs kan worden doorberekend, dit verschilt per merk. Wanneer u met creditcard heeft betaald, zullen wij de bij ons in rekening gebrachte kosten ook in mindering brengen op het terug te betalen bedrag.

U kunt uw bestelling voldoende gefrankeerd sturen naar:

Van der Heijde 
Langebrugsteeg 13
1012 GB  Amsterdam